.

ΠΟΥ χρωστάμε ΠΩΣ χρωστάμε ΠΟΣΑ χρωστάμε
ΠΟΙΟΙ έφαγαν ΠΩΣ έφαγαν ΠΟΣΑ έφαγαν

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Η τριλογία της Προδοσίας


συνέχεια από το προηγούμενο

Από τας παρατεθείσας μαρτυρίας περί της σωτηρίας του Μακαρίου από τον καταιγισμόν των πυρών και τον όλεθρον των βλημάτων των όλμων καθώς και από την κόλασιν των καταρρεύσεων και της φωτιά του Προεδρικού Μεγάρου που τον έθιξαν τόσον αυτόν όσον και περί τα τριάκοντα παιδιά, θα επιχειρήσωμεν να εύρωμεν τας διαφοράς και αντιφάσεις των δημοσιευθεισών συνεντεύξεων. Και αρχίζομεν από τα επίμαχα σημεία. Ο “Σωτήρ του Μακαρίου Χρ. Τσαγγάρης αναφέρει τα εξής:
Συνεχίσαμεν την κίνησην προς τα εμπρός και “καβαλικέψαμεν”, εμπήκαμεν στο Προεδρικόν, και προχωρώντας στις σκάλες που οδηγούν στα γραφεία του, πρόσεξα τον Μακαριώτατον που κατέβαινε, συνοδευόμενος από τον υπασπιστήν του Ν. Θρασυβούλου, από τον αξιωματικόν την υπηρεσίας Ανδρέαν Ποταμάρην και από τον ανεψιόν του Ανδρέαν Νεοφύτου.”

Και εις έτερον σημείον τα εξής:
Την συνοδεία του Μακαριωτάτου ακολουθούσε από απόσταση, κατόπιν εντολών μου, ένα “Λαντ-Ρόβερ” με οκτώ άνδρες που ήταν αποφασισμένοι να πέσουν πρώτα”

Ο δε Μακάριος λέγει τα ακόλουθα:

Έβγαλα το καλυμμαύχιον και το εγκόλπιον και τα κρέμασα στο συνηθισμένο τους μέρος και προχώρησα προς την έξοδο στο πίσω μέρος του μεγάρου. Τα κορίτσια έτρεξαν γύρω μου, με περικύκλωσαν κι επέμεναν να με συνοδεύσουν.
-Εμάς δεν θα μας κάμουν κακό, μου φώναζαν. Αφήστε μας να σας συνοδεύσουμε.
Πήρα μαζί μου τρείς συνοδούς μου και κατεβήκαμε μαζί στην όχθη του ξερού χείμαρου που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το Προεδρικό.
Προχωρήσαμε λίγο ακόμα κι ανεβήκαμε στον απέναντι δρόμο. Εκείνη την ώρα περνούσε ένα αυτοκίνητο. Το σταματήσαμε και ζητήσαμε από τον ιδιοκτήτη του να μας το παραχωρίση.
-Ευχαρίστως σας το δίδω, αλλά δεν έχει βενζίνη.
Πράγματι δεν προχωρήσαμε και πολύ και το αυτοκίνητο σταμάτησε. Βγήκαμε έξω και περιμέναμε για λίγο. Περνούσε τότε κάποιος αστυνομικός. Του ζητήσαμε το αυτοκίνητο. Μας το παραχώρησε κι αφού κάναμε μερικές βόλτες πήραμε τον δρόμο για το Μετόχι του Κύκκου.”

Η διαφορά μεταξύ των όσων εις την συνέντευξίν του είπεν ο “Σωτήρ” του Μακαρίου και όσα αυτοπροσώπως ισχυρίσθη ο Μακάριος, είναι κραυγαλέα. Ευκόλως δύναται να αντιληφθή ο οιοσδήποτε ότι η μία από τας δύο μαρτυρίας ή και αι δύο είναι ψευδείς.
Διότι πως είναι δυνατόν ο μεν Τσαγγάρης να λέγη ότι είδε τον Μακάριο να κατεβαίνη την σκάλα του Προεδρικού που “οδηγεί εις τα γραφεία του” (ήτοι την έμπροσθεν ευρισκομένη κλίμακα) ενώ ο Μακάριος να ισχυρίζεται ότι διέφυγε από την “πίσω πόρτα”;
Εξ' άλλου πως είναι δυνατόν ο μεν Λοχαγός του Εφεδρικού να υποστηρίζη ότι τον Μακάριο με την συνοδεία του συνόδευε τη εντολή του μάλιστα “Λάντ-Ρόβερ” (JEEP) με οκτώ αποφασισμένους του Εφεδρικού, καθ' ήν στιγμή ο Μακάριος τονίζει εις την αφήγησίν του ότι εζήτησε από τον ιδιοκτήτη διερχόμενου αυτοκινήτου, ενώ παραλλήλως αποσιωπά το γεγονός της υπάρξεως των οκτώ “αποφασισμένων” ανδρών του Εφεδρικού που είχαν “ορκισθή” να πέσουν πρώτοι και μετά ο Μακάριος;
Επίσης πως είναι δυνατόν ο μεν Τσαγγάρης να ισχυρίζεται ότι οι οκτώ αποφασισμένοι του “Λαντ-Ρόβερ” συνόδευσαν τον Μακάριο μέχρι την Πάφο από όπου τον ανέλαβεν ο Λοχαγός Νικ Παστελόπουλος καθ' ήν στιγμήν ο Μακάριος λέγει ότι κατηυθύνθη προς το Μετόχι της Μονής Κύκκου με το αυτοκίνητο του αστυνομικού;
Είναι κραυγαλέαι αι αντιθέσεις μεταξύ αυτών των δύο μαρτυριών, περί την περίφημον όσον και μυστηριώδη “διάσωσίν” του Μακάριου.
Αλλά δεν δυνάμεθα να αντιπαρέλθωμεν και άλλην μια ακόμη διαφοράν μεταξύ των όσων ο ίδιος ο Μακάριος είπεν κατά την ομιλίαν του ενώπιων του Συμβουλίου Ασφαλείας και όσων εις την συνέντευξίν του προς το περιοδικόν “Έπαλξις”.
Εις την ομιλίαν του εις το Συμβούλιο Ασφαλείας είπεν:

...υπεδεχόμην εις την αίθουσαν υποδοχής ομάδα παιδιών και κορασίων, μελών της Ελληνοορθοδόξου παροικίας του Καΐρου...”.

Εις δε την συνέντευξίν του προς το περιοδικόν “Έπαλξις” ομιλεί δια:
... μία ομάδα από νεαρά κορίτσια Ελλήνων μεταναστών της Αιγύπτου, φιλοξενούμενές μου...”.

Μικρά βεβαίως η διαφορά αλλά πάντως διαφορά.
Επί πλέον όμως υπάρχει και κάποια άλλη άποψις-διαβεβαίωσις- περί της “σωτηρίας” του Μακαρίου και η οποία προέρχεται από τον κ. Ν. Θρασυβούλου. Καταθέτων ο κ. Ν. Θρασυβούλου εις το Κακουργιοδικείον Λευκωσίας την 4-7-77, ως μάρτυς κατηγορίας κατά του δικαζόμενου στελέχους της ΕΟΚΑ Β' κ. Παπαδόπουλου, είπεν τα ακόλουθα σχετικώς με την επίθεσιν κατά του Προεδρικού και την σωτηρίαν του Μακάριου:
Μαζί με τον Μακαριώτατον επιστρέψαμεν από το Τρόοδος περί την 7.45 πρωινήν. Κατόπιν, εξ ενός τηλεφωνήματος, έθεσα εις επιφυλακήν τα μέλη της φρουράς. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η επιφυλακή, ακούσαμε πυροβολισμούς. Δύο τεθωρακισμένα οχήματα είδαμε να εισέρχονται από την κύρια είσοδο πυροβολώντας.
Ο Μακαριώτατος βρισκόταν εκείνη την στιγμή με ομάδα παιδιών από την Αίγυπτο στο σαλόνι του Προεδρικού Μεγάρου. Το πρώτο τεθωρακισμένο σταμάτησε ακριβώς μπροστά εις την είσοδο του Προεδρικού και άρχισε να πυροβολεί. Πίσω του ερχόταν δεύτερο τεθωρακισμένο, το οποίο επίσης άρχισε να πυροβολεί με κανονάκι. Οι άνδρες της φρουράς, κατόπιν οδηγιών μου, άρχισαν να ανταποδίδουν το πυρ.
Κάποια στιγμή οι άνδρες τη φρουράς χρησιμοποίησαν αντιαρματικό και καταστράφηκε ολοσχερώς το πρώτο τεθωρακισμένο. Κτυπήθηκε αμέσως και το δεύτερο. Οι επιτιθέμενοι άρχισαν τότε να υποχωρούν, αλλά εμφανίστηκε τρίτο τεθωρακισμένο από την ανατολική πόρτα, το οποίο άρχισε να ρίχνη βολές κατά του Προεδρικού.
Στην συνέχεια μπήκα στο σαλόνι και ανέφερα στον Μακαριώτατο την επικρατούσα κατάσταση και τον κάλεσα να φύγη αμέσως, διότι δεν υπήρχεελπίδα σωτηρίας. Χωρίς καθυστέρηση φύγαμε μαζί προς την πλευρά του ποταμού. Μόλις βγήκαμε στον δρόμο, συναντήσαμε κάποιον οδηγό, από τον οποίο ζήτησα το αυτοκίνητο του. Αυτός μας είπε ότι το αυτοκίνητό του δεν είχε βενζίνη. Τελικά το πήραμε, αλλά αφού διανύσαμε περί τα 50 μέτρα το αυτοκίνητο σταμάτησε. Εκείνη την στιγμή περνούσε άλλο αυτοκίνητο, αναπηρικό το οποίο πήραμε και κατευθυνθήκαμε προς το Μετόχι του Κύκκου. Επειδή ακούγαμε συνέχεια πυροβολισμούς, αλλάξαμε κατεύθυνση και πήγαμε προς το χωριό Κλήρου. Εκεί αλλάξαμε αυτοκίνητο και προχωρήσαμε προς το Τρόοδος και στην Μονή Κύκκου, όπου διανυκτερεύσαμε. Στον δρόμο, πριν φτάσουμε στην Μονή, ο Μακάριος επικοινώνησε με ασύρματο με την φρουρά της Αρχιεπισκοπής, προς την οποία έδωσε εντολή να αντισταθούν λέγοντας:
Βρισκόμαστε σε ασφαλές μέρος. Αν μπορείτε κάνετε κάτι, ώστε να ειδιποιηθεί ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, ότι στην Κύπρο έγινε πραξικόπημα” (εφημ. Αυγή 5/7/77)

συνεχίζεται

Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται!
Διαβάστε για έναν άλλον "αντιστασιακό" και την δακρύβρεχτη ιστορία του. Γιατί άραγε οι συνεντεύξεις του Μακάριου δεν συμφωνούν με τα λεγόμενά του;
Α, ρε αλήτη κρεμάλα που θες κι εσύ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Βρίστε ελεύθερα! Το πολύ-πολύ αν μου σπάτε τ' αρχίδια, να σας διαγράψω το σχόλιο.